9 ชุดโปรแกรมออฟฟิศดี ๆ น่าใช้นอกจาก Microsoft Office

ในการทำงานบนคอมโปรแกรม Microsoft Officeก็เหมือนจะเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวสำหรับมนุษย์ออฟฟิศหรือนักเรียน/นักศึกษา ทราบหรือไม่ว่านอกจากโปรแกรมดังกล่าวที่เรา ๆ ใช้กันแล้วมันยังมีโปรแกรมสำหรับท...

Thai WPS Office ซอฟต์แวร์งานเอกสารราคาเบาๆ ที่สร้างมาเพื่อคนไทย

บริษัทไทย ดับเบิ้ลยูพีเอส ขอนำเสนอซอฟต์แวร์จัดการงานเอกสารตัวใหม่ ภายใต้ชื่อ ThaiWPS Office เพื่อให้ชาวไทยมีทางเลือกใหม่สำหรับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่...

จัดการอีเมลอย่าง Bill Gate

ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาอินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่างไปอย่างมาก มีการออกแบบเว็บไซต์เพื่อตอบสนองกับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ มีการให้บริการ Wifi ทุกที่ และมีการแทนที่การพัฒนา desktop a...

การพัฒนาระบบอีเมลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมีการใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น จนปฏิเสธไม่ได้ว่าอีเมลได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตของเราไป การติดต่อผ่านอีเมลมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าการส่งจดหมายที่ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะถึงม...

Email Business vs. Free Email

Email ธุรกิจเป็นการใช้ Email ธุรกิจในนามบริษัทเพื่อติดต่อกับลูกค้าคนสำคัญ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและให้แบรนด์ของท่านดูน่าเชื่อถือ อีกทั้ง Email ธุรกิจยังเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับบริษัทมากยิ่งขึ...

Invoice
0839095836
Line