การระงับผู้ใช้งานการระงับผู้ใช้งาน

1. เลือกชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการจะระงับการใช้งาน จากนั้นกดที่ปุ่ม 1 และ 2 ตามรูปดังกล่าวด้านบน


การระงับผู้ใช้งาน

2. เลือกปุ่ม ระงับผู้ใช้งาน บัญชีนั้นก็จะหายไป เสร็จสิ้นขั้นตอน