การแนบไฟล์


การแนบไฟล์
1. เลือกปุ่ม เขียน สีแดงเพื่อสร้างอีเมลใหม่การแนบไฟล์

2. คลิกไอคอนรูปที่หนีบกระดาษเพื่อทำการแนบไฟล์

 

ขั้นตอนการทำ การแนบไฟล์ ในรูปแบบวิดีโอ