การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ


การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
1. ไปที่ "รายชื่อติดต่อ"


การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
2. กด "เพิ่มเติม" จากนั้นเลือก "ส่งออก" ตามรูปตัวอย่าง


การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ

3. เลือกกลุ่มที่ต้องการ Export จากนั้นเลือก รูปแบบ CSV ของ Google (สำหรับการนำเข้าสู่บัญชีผู้ ใช้ Google) จากนั้นกด "ส่งออก" จะได้ไฟล์ .CSV มา สามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนเป็น .XLS ได้

 

ขั้นตอนการทำ การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ ในรูปแบบวิดีโอ