Responsive1

Product Overview

Microsoft Visio

Microsoft Visio โปรแกรมออกแบบ Flow Chart แผนผัง แผนภูมิสำหรับองค์กร โดยโปรแกรมช่วยให้การทำงานไม่ว่าจะออกแบบ รูปแบบไหนง่ายมากขึ้น รองรับการทำงานในหลายรูปแบบ ช่วยให้เห็นภาพการทำงานของระบบ วงจรโปรแกรม หรือ แผนที่ได้ง่าย

On-Premise Version

เวอร์ชั่นแบบดั้งเดิมตั้งแต่ Microsoft Visio 2000 โดยเวอร์ชั่นล่าสุด 2019 โดยเวอร์ชั่นล่าสุดรองรับการทำงาน UML Tools และการทำงานร่วมกับ AutoCAD ได้ดีมากขึ้น โดยมี 2 แพลนคือ Microsoft Visio Standard และ Microsoft Visio Professional

ค่าใช้จ่าย : แบบครั้งเดียวตลอดชีพ ใช้ได้ 1 เครื่อง ต่อ 1 License

On-Cloud Version

เวอร์ชั่นที่ทำงานในรูปแบบ Cloud Server รองรับการทำงาผ่าน Browser และ Desktop ได้ในเวลาเดียวกัน รองรับการทำงานเป็นทีม 2 แพลน คือ Visio Plan 1 และ Visio Plan 2

ค่าใช้จ่าย : รายปีต่อ 1 ผู้ใช้

Screen Shots

Microsoft Visio On-Premise Version
Microsoft Visio On-Premise Version
Microsoft Visio On-Premise Version
Microsoft Visio On-Cloud Version
Microsoft Visio On-Cloud Version
Microsoft Visio On-Cloud Version

Price Plan

On-Premise Version
หมายเหตุ

- ราคาข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 1 License สำหรับ 1 เครื่องเท่านั้น
- จัดส่งในรูปแบบ Online Account ผ่าน Office.com
- สิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้ภายในบ้านและเชิงพาณิชย์
- เงื่อนไขการใช้งานอื่นๆเป็นไปตามกฏการใช้งานของ Microsoft
- สามารถเปลี่ยนเครื่องได้
- ไม่มีวันหมดอายุ

On-Premise Version
หมายเหตุ

- ราคาข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 1 License สำหรับ 1 ผู้ใช้เท่านั้น
- ราคารายปี หากไม่ต่ออายุจะไม่สามารถใช้งานได้
- จัดส่งในรูปแบบ Online Account ผ่านสามารถใช้บัญชี Microsoft 365 เดิมได้
- สิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้ภายในบ้านและเชิงพาณิชย์

FAQ

1. ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันโดย On-Premise จะจ่านครั้งเดียวตลอดชีพ ต่อ 1 เครื่อง ส่วน Cloud Base ค่าใช้จ่ายรายปี ต่อ 1 ผู้ใช้

2. การอัพเดท Features ใหม่ๆ Cloud-Base จะมีการอัพเดททันทีหากมีการเพิ่มฟังขั่นใหม่ๆ แต่ On-Premise จะไม่มีต้องรอ Version ต่อไปเท่านั้น

3. การทำงานแบบหลายคนออนไลน์ เช่นการแชร์ข้อมูล การแก้ไขงานด้วยกันเป็นต้น

ทางเมล มาสเตอร์จะจัดส่งในรูปแบบบัญชี Office.com สะดวกปลอดภัย โดยจะทางลูกค้าสามารถนำไปเปลี่ยน User & Password ได้ภายหลัง

ทางเมล มาสเตอร์ จะทำการ Add License ไปยังบัญชี Microsoft 365 (On-microsoft) ของทางลูกค้า หรือสมัครใหม่ให้และส่งมอบพร้อม User & Password

สามารถเข้าใช้ในเว็บที่ทางบริษัทจัดส่งไป และสามารถดาวน์โหลดลงมาใช้งานได้ทันที สำหรับ On-Premise สำกรับ Cloud-Base สามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บ และ ดาวน์โหลดสำหรับ Plan 2

บริษัทจะดูแลในกรณีการเข้าใช้งาน หรือลงโปรแกรมแล้วมีปัญหาเท่านั้น หากเป็นการแนะนำการใช้ หรือปัญหาเกี่ยวกับฟังชั้น สามารถส่งผ่าน Support Microsoft ได้โดยตรง

ในกรณี Cloud-Base สามารถแจ้งในทีมดูแลเมล มาสเตอร์แก้ไขให้ได้ กรณี On-Premise ทางลูกค้าสามารถแจ้ง Forget Password ได้ทั้งอีเมลหลัก และอีเมลสำรอง หากไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลทั้งสองไม่ได้แล้ว บัญชีนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อีก

Trusted Customers

2,000+ Companies (2022)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัยไทยว...
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง จำกัด บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง จ...
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด บริษัท อี-สแควร์ สิ่...
บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด บริษัท สยามนิสสันเซล...
บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด บริษัท ยูเนี่ยน คอนส...
Invoice
0839095836
Line