การสร้างข้อมูลผู้ติดต่อ


การสร้างข้อมูลผู้ติดต่อ

1.คลิกที่ New แล้วเลือก Add contact


การสร้างข้อมูลผู้ติดต่อ

2.กรอกข้อมูลของผู้ติดต่อ หากต้องการกรอกข้อมูลโดยละเอียด ให้ กดที่ Show all Fields เพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติม
3. หากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save หากไม่ต้องการให้ กด Discard เพื่อทำการยกเลิก