author
Windows Server 2012 R2 Standard Edition DVD (OEM) (2 CPUs, 2VM)
สำหรับติดตั้งกับเครื่องใหม่เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ Windows Server 2012 รุ่น Standard Edition
งาน 1 server (2 CPU) ไม่สามารถย้ายเครื่องได้
รองรับการใช้งานทั้ง 32 bit และ 64 bit รองรับการ
ใช้งานทุกภาษา
รองรับการ Update Microsoft Online ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นแบบกล่อง DVD
พร้อม COA Sitkcer
สามารถฟอร์แมตแล้วลงใหม่กี่ครั้งก็ได้
Windows Server 2019 Standard Edition DVD (OEM) (2 CPUs, 16 Cores)
สำหรับติดตั้งกับเครื่องใหม่เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ Windows Server 2019 รุ่น Standard Edition
รองรับการใช้งาน 1 server (16 Core CPU) ไม่สามารถย้ายเครื่องได้
รองรับการใช้งานทั้ง 32 bit และ 64 bit เท่านั้น
รองรับการใช้งานทุกภาษา รองรับการ Update Microsoft Online ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นแบบกล่อง DVD พร้อม COA Sitkcer
สามารถฟอร์แมตแล้วลงใหม่กี่ครั้งก็ได้
ไม่รวม Windows Server CAL ต้องซื้อตามจำนวนที่ใช้งาน

Price Plan

Product Standard Price Imported Price
Product : Windows Server 2019 Standard Edition DVD (OEM) (2 CPUs, 16 Cores) Standard Price : Imported Price : 18,500 ORDER
Product : Windows Server 2012 R2 Standard Edition DVD (OEM) (2 CPUs, 2VM) Standard Price : Imported Price : 16,500 ORDER

FAQ

1. ขอราคา
- สามารถขอราคาผ่าน
- Line OA : @mailmasterinfo
- Email : sale@mailmaster.co.th
- Quote Form
- Tel - 02-116-3100
2. ชำระเงิน
- เมื่อได้รับในเสนอราคาแล้วสามารถทำไปชำระเงินช่องทางต่างๆตามรายละเอียดที่ทีมขายแจ้งไว้
3.กดแจ้งการชำระเงิน
- ในอีเมลที่ได้รับจะมีปุ่มสำหรับกดแจ้งชำระเงินพร้อมแนบ หลักฐานการชำระเงินได้ทันที

โดยทางทีมขายทำงานจัดส่งพัศดุ หรือ บัญชีสำหรับการเข้าใช้งานให้ภายหลัง
เหมือนกัน โดยจะไม่สามารถย้ายเครื่องได้แต่ สามารถลงใหม่เครื่องเดิมได้
ไม่รวม ต้องสั่งซื้อแยกต่างหากสำหรับ User & Device Cal
เนื่องจากสินค้าแบบนำเข้า เป็นสินค้าที่ผลิตเป็นเวลานานแล้ว License อาจจะมีหมดอายุ หรือมีปัญหาโดยทางเรารับประกัน เปลี่ยนให้ใหม่ทันทีใน 60 วัน
* แต่หากไม่ Activate ใน 60 วันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน หรือคืนเงินทุกกรณี
ทางบริษัทรับให้คำปรึกษา การย้ายเครื่องหรือมีปัญหาการลงทะเบียน ตลอดอายุการใช้งานของ License

* ยกเว้นปัญหาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการ Actiavte License หรือการลงโปรแกรม
License ที่จำหน่ายลิขสิทธิ์ถูกต้องสำหรับใช้งานภายในบ้านและเชิงพาณิชย์ สามารถเช็คผ่าน Microsoft Call Center หรือ เครื่องที่ติดตั้งไว้

License เป็น Retail Version สามารถนำไปอ้างอิงสำหรับพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ได้
author

บริษัท นอร์มมาร์ค จำกัด www.normmarque.com
นิกร วารีบ่อ
IT-SUPPORT
รวดเร็ว ในการให้บริการในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ปลอดภัย
ในข้อมูลสำคัญที่อยู่ในเมลล์ พนักงาน บริการประทับใจ ใส่ใจ
รายละเอียดของลูกค้าใช้บริการต่อไปแน่นอนครับ
logo บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง จำกัด
logo แพทย์รังสิต
logo บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
logo บริษัท อมร เพรสทีจ จำกัด
logo บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
logo บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด

Partnership

Invoice
0839095836
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.