Support

บริษัท เมล มาสเตอร์ เราให้บริการองค์กรชั้นนำกว่า 800 บริษัท
ทั้งขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ได้ไว้วางใจใช้บริการกับเรา

ที่ เมล มาสเตอร์ เราคำนึงถึงการให้บริการที่รวดเร็วและตรงจุดในการแก้ปัญหา
โดยเรามีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลตลอด 24 ชม.

บริษัท เมล มาสเตอร์ มีบุคคลากรมืออาชีพช่วยแก้ปัญหาในหลายประเภทของปัญหาตั้งแต่
ปัญหาด้าน System, DNS, Email hosting, Web Hosting และ Software การใช้งานต่างๆ
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุดการแก้ปัญหา


รายละเอียดการให้บริการซัพพอร์ต

นอกเวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรณีฉุกเฉินระบบล่ม ระบบมีปัญหาเท่านั้น หากเป็นกรณีอื่นๆ รบกวนติดต่อช่วงเวลางาน

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
 • บริการติดตั้ง และแก้ไข DNS (Domain name server)
 • บริการย้ายอีเมล จากระบบเก่ามาระบบใหม่ ฟรี!
 • บริการ เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ข้อมูลอีเมลบริษัท
 • ตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ติดตามและแก้ไขปัญหาจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
 • บริการ Remote Desktop
 • อื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการบริษัท
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

รายละเอียดบริการ Remote Desktop
 • นัดล่วงหน้าก่อนให้บริการ
 • ใช้โปรแกรม Anydesk ในการให้บริการเท่านั้น รายละเอียดการดาวโหลด
 • แก้ไขปัญหา ติดตั้งการใช้งาน หรือ สอนการใช้งาน
 • เวลาในการ Remote Desktop รอบละ 30 นาทีต่อครั้ง

*เว้นแต่กรณีไม่สามารถใช้งานได้ จะให้บริการทันที

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ Remote Desktop ดังนี้
 • การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ หรือการตั้งค่าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท
 • การโอนย้ายข้อมูลอีเมล และ รายชื่อที่ เครื่องของลูกค้า
Line
Line
021163100