ธุรกิจเริ่มต้นที่นี้

Responsive1

About Mail Master

บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด ให้บริการระบบอีเมลและบริการ Cloud Computing ให้กับกว่า 3,200 บริษัท (ข้อมูล ณ ปี 2023) ในระยะเวลา 4 ปีที่ก่อตั้ง ด้วยทีมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการดูแลทุกปัญหาอย่างใส่ใจ

Mail Master Company Limited is the Email Service and Cloud Computing provider to 3,200 companies (as of 2023) within 4 years of incorporation, growing steady from our specialists who care for every of your problems.

What We do?

ทุกบริการและสินค้า เราบริการอย่างใส่ใจ
พร้อมทีมดูแล สอนการใช้งาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ

Business Email

อีเมลสำหรับธุรกิจ ให้บริการตั้งแต่ ติดตั้ง ย้ายระบบ แก้ไขปัญหา ติดต่อ Provider แก้ไขบั๊ค รวมถึงการแจ้งเตือนต่ออายุ

SaaS

บริการ Software As A Service กว่า 10 บริการ (2022) สำหรับการใช้งานองค์กรที่แตกต่าง และเฉพาะเจาะจง

Software & Hardware

บริการ Software และ Hardware จาก Distributor ทั่วประเทศ

Responsive1
Responsive1

How’s our growth?

บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในประเทศไทยที่มีการเติบโตสูงในกลุ่มบริษัทที่ให้บริการอีเมลสำหรับองค์กร และเรายังเป็น Top Reseller ของประเทศไทยในการขาย Licenses ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft 365 และ Zoho Mail อีกด้วย

Trusted Customers

3,200+ Companies (2023)

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทย แคปป...
บริษัท โคตรคูล จำกัด บริษัท โคตรคูล จำกัด...
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เมตะ คอร์ปอเร...
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) สถาบันการจัดการปัญญา...
บริษัท เบนซ์ บี เคเค กรุ๊ป จำกัด บริษัท เบนซ์ บี เคเค...
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทอร์น สตา...
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอที ซิตี้ จำ...
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บริษัท กันตนา กรุ๊ป ...
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) บริษัท นครชัยแอร์ จำ...
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท แพทย์รังสิตเฮ...

บริษัท อีซูซุ สุราษฎร์ธานี จำกัด
www.isuzu-tis.com

พื้นฐานที่สำคัญของการบริหารจัดการภายในองค์กรขึ้นอยู่กับ “การสื่อสารที่ดี” อันจะมีผลให้ เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดี จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมาย ทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับจากการใช้ บริการอีเมลกับ Mail Master ตลอดมา

สุทธาศินี อาจณรงค์

Vice Manager


บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) www.acc-plc.com

บริการดี รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตด้านเทคนิค
มีความเชี่ยวชาญ

เอกวัชร เศวตรัตน์

Director


บริษัท นอร์มมาร์ค จำกัด www.normmarque.com

รวดเร็ว ในการให้บริการในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ปลอดภัย
ในข้อมูลสำคัญที่อยู่ในเมลล์ พนักงาน บริการประทับใจ ใส่ใจ
รายละเอียดของลูกค้าใช้บริการต่อไปแน่นอนครับ

นิกร วารีบ่อ

IT-SUPPORT

Partnership

Invoice
024609292
Line
Company