Online Video Conference

Online Video Conference คือ ระบบการประชุมไร้สาย โดยผู้ประชุมทุกท่านต้องมีคอมพิวเตอร์ กล้อง ไมค์ และ อินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่ได้รับความนิยมสูงมากในช่วงเวลา
ของการระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19) โดยสามารถประชุมสูงสุดได้ถึงมากถึงสามร้อยบัญชี
ขึ้นอยู่กับระบบและแพลนที่เลือกใช้


mailmaster
Mail Master Email Service

บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด ได้ให้บริการ Online Video Conference
โดยจะมาพร้อมกับระบบอีเมลสำหรับธุรกิจ ดังนี้

1. Microsoft Office 365 (ทุกแพลน)
- โดยสามารถใช้งานผ่าน Microsoft Team

2. Google Workspace (ทุกแพลน)
- โดยสามารถใช้งานผ่าน Google Meet

3. Zoho Workspace Professional (ทุกแพลน)
- โดยสามารถใช้งานผ่าน Zoho Cliq

หมายเหตุ สำหรับฟิวเจอร์การใช้งาน จำนวนคนอาจจะแตกต่างตามแพลนของแต่บริการ