post

เว็บไซต์ถือว่ายังมีความจำเป็นสำหรับการมีตัวตนในโลกออนไลน์
การสร้างเว็บสำหรับองค์กรนั้นหลายบริษัท อาจจะจ้างโปรแกรมเมอร์ และเช่าโฮสติ้ง
หรือเช่าเว็บสำเร็จรูปมาใช้ซึ่งก็จะมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป

แต่หลายครั้งมักจะเจอปัญหาคล้ายๆกันเช่น
- คนทำเว็บหายหรือไม่ดูแลแล้ว
- เว็บติดไวรัส แก้ไม่ได้
- ไม่สามารถแก้เองได้ ต้องแจ้งให้คนทำแก้
- จ้างทำเว็บมีราคาสูง ราคาไม่แน่นอน
- เว็บเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็ว
เป็นต้น

Website Builder Platform

คือ.. แพลตฟอร์มสำหรับทำเว็บด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีความเข้าใจภาษาเว็บ
สามารถออกแบบ Drag-N-Drop ผ่าน Web Browser ได้เองมาพร้อมกับ Backend
แก้ไขข้อมูลได้เอง ความปลอดภัยสูง มีการอัพเกรดระบบเป็นประจำ รองรับการเข้าเว็บปริมาณมาก ฯลฯ ในราคาไม่แพง

สำหรับผู้นำตลาดโลกขณะนี้ มี WiX, Squarespace หรือ Weebly เป็นต้น

สำหรับบริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด เราให้บริการออกแบบและดูแล WiX By Mail Master
โดยองค์กร/บริษัทสามารถให้เราออกแบบครั้งแรกและนำไปดูเองต่อได้ในปีถัดไป

โดยทางเมล มาสเตอร์ได้ให้บริการมากกว่า 3 ปี (2018) และลูกค้าใช้บริการมากกว่า
50 บริษัท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> Click

0839095836
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.