File Cloud Storage

ระบบเอกสารออนไลน์บนคลาวด์ คือเก็บข้อมูลไฟล์บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
ช่วยเรื่องความเสถียรและป้องกันไฟล์หาย


หมดยุค (Out of date)

หมดยุคของการพกไฟล์งานในรูปแบบ CD, DVD หรือ USB ทำให้การลืมงานหรือการ Copy
เกิดความซ้ำซ้อน และไม่ทราบว่าไฟล์ไหนเป็นไฟล์ล่าสุด ทำให้การทำงานมีความซ้ำซ้อนและล่าช้า


ยุดสมัยใหม่ (New Trend)

เมื่อระบบคลาวด์เฟื่องฟู สามารถเก็บไฟล์งานบนคลาวด์ เปิดใช้งานได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต
สามารถเริ่มต้นซื้อพื้นที่น้อยๆ ได้ หรือ สามารถขยายพื้นได้อย่างไม่จำกัด ด้วยการใช้ระบบไฟล์ในรูป
Object ที่รองรับ Redundancy หรือความคงทนสูงช่วยลดอัตราเกิด Failure ของระบบไฟล์้


การเก็บไฟล์บนคลาวด์จึงเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา
ประกอบกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่สามารถเปิดไฟล์เอกสารออนไลนได้ทันที
ทำให้มีความสะดวกอย่างมากสำหรับองค์กรในยุคที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

mailmaster

สำหรับบริษัทเมล มาสเตอร์ บริการที่จะพร้อมกับบริการ File Cloud Storage

1. Microsoft Office 365 & One Drive For Business
2. Google Workspace ทุกแพลน
3. Zoho Workspace Professional ทุกแพลน
4. ZOHO Workdrive (ไม่มีอีเมล)

บริการข้างต้นจะมีความแตกต่างที่ราคาและขนาดพื้นที่