การค้นหา Contacts


การค้นหา Contacts

1. คลิกที่ Search แล้วเลือก Folder ทางด้านขวา

2. พิมพ์ ชื่อที่ต้องการค้นหา