ส่วนประกอบของ Task


ส่วนประกอบของ Task

ส่วนประกอบของ Task

 1. Search bar
 2. ค้นหารายการ Task (การค้นหาทำได้โดยการคลิกที่ Search bar ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา คลิกที่  All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา)
 3. Folder tree
 4. Toolbar
 5. New – สร้างงานใหม่
 6. Edit – แก้ไขงาน
 7. Due – กำหนดวันครบกำหนดของงาน
 8. Done – กำหนดงานที่เสร็จแล้ว
 9. Delete – ลบงานที่สร้างไว้
 10. View – เลือกดูงานแบบ Folder หรือแบบ Checkboxes
 11. Display area