วิธีการแก้ไขชื่อของไฟล์


วิธีการแก้ไขชื่อของไฟล์วิธีการแก้ไขชื่อของไฟล์

สามารถทำได้โดยการ คลิกที่ไฟล์ แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก "Rename"