การ Copy ไฟล์


การ Copy ไฟล์

1. คลิกที่ไฟล์ แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก "Copy"


การ Copy ไฟล์

2. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วคลิก "Copy"