การลบไฟล์จาก Drive


การลบไฟล์จาก  Drive

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้น คลิกที่ "Delete" ใน toolbar


การลบไฟล์จาก  Drive

2. ยืนยันการลบไฟล์