การ Download ไฟล์จาก Drive


การ Download ไฟล์จาก Drive

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการ Download จากนั้นคลิกที่ Icon Download ใน Toolbar

2. Save File แล้วกด Ok