การ Copy อีเมล


การ Copy อีเมล

1. เลือกที่อีเมลที่ต้องการ Copy

2. คลิกที่ Action icon ใน toolbar เลือก Copy จาก menu


การ Copy อีเมล

3. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย แล้วคลิกที่ Copy