การ Add Email address ใน Address book


การ Add Email address ใน Address book

1. เลือกอีเมลที่ต้องการ Add Email address


การ Add Email address ใน Address book

2. คลิกที่ชื่อผู้ส่ง แล้วคลิก Add to address book ในหน้า Popup