การแยกหมวดหมู่อีเมลด้วยป้ายสี


การแยกหมวดหมู่อีเมลด้วยป้ายสี

1. เลือก อีเมล ที่ต้องการทำป้ายสี


การแยกหมวดหมู่อีเมลด้วยป้ายสี

2. คลิกที่  Set color icon ใน toolbar เลือกสีจาก menu

หากต้องการลบสีออกให้คลิกที่ None ใน Set color menu