การนำเข้า อีเมล


การนำเข้า อีเมล

1. เปิดโฟลเดอร์อีเมลที่ต้องการ นำเข้า


การนำเข้า อีเมล

2. ลากไฟล์ EML จาก file browser หรือ Desktop ลงไปใน Display area