การลบอีเมลทั้งโฟลเดอร์


การลบอีเมลทั้งโฟลเดอร์

1. ใน Folder tree เลือกโฟลเดอร์ อีเมลที่ต้องการลบ

2. คลิกที่ Folder-specific actions icon ถัดจากชื่อของโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Empty folder.