การทำการนัดหมายกับผู้รับอีเมล


การทำการนัดหมายกับผู้รับอีเมล

1. เลือกที่อีเมลที่ต้องการเชิญ
2. คลิกที่ Action icon จากนั้น เลือก Invite to appointment เพื่อสร้างการนัดหมาย


การทำการนัดหมายกับผู้รับอีเมล

3. กรอกข้อมูลรายละเอียด จากนั้น กด Create ทางด้านบนเพื่อสร้างการนัดหมาย