การแก้ไขการนัดหมาย


การแก้ไขการนัดหมาย

การแก้ไขการนัดหมาย ทำได้โดยการคลิกที่การนัดหมาย

หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Edit ในหน้าต่าง Pop-up


การแก้ไขการนัดหมาย

หากอยู่ในหน้า List  ให้คลิก Edit ใน Toolbar เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด Save เพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย

หมายเหตุ สามารถคลิกค้างเพื่อลาก การนัดหมายย้ายไปวันหรือเวลาที่ต้องการได้เลย