การลบการนัดหมาย


การลบการนัดหมาย

การลบการนัดหมาย ทำได้โดยการคลิกที่การนัดหมาย

  • หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Delete ในหน้าต่าง Pop-up
  • หากอยู่ในหน้า List  ให้คลิก Delete ใน Toolbar