การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่


1. เข้าที่หน้าคอนโซลผู้ดูแลระบบ admin.google.com จากนั้นเลือก "ผู้ใช้"

การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่


 

2. ขั้นตอนต่อมาให้คลิกที่ "เพิ่มผู้ใช้ใหม่"

การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่


 

3. กรอกรายละเอียดของผู้ใช้งาน จากนั้นคลิก "เพิ่มผู้ใช้ใหม่"

การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่