การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่


การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

 

1.เลือกที่ปุ่ม “ผู้ใช้งาน”


การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

2. กดปุ่มบวกที่ด้านขวามือ  


การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

3. หากต้องการเพิ่มผู้ใช้งานพร้อมกันทีละหลายๆราย ให้ดูในข้อ 3.1  หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ทีละ 1 ราย ให้ดูวิธีทำในข้อ 4


การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่3.1 หลังจากกดที่ปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้หลายราย” แล้วจะปรากฏตามรูปด้านบน ให้กดดาวน์โหลดไฟล์ .CSV


การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

3.2 หลังจากที่ได้ไฟล์แล้ว ให้กรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 4 คอลัมน์แรก กรอกเสร็จแล้วให้ กด save ไฟล์ 


การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่3.3 กดปุ่ม“แนบไฟล์” เพื่อนำไฟล์ที่กรอกข้อมูลผู้ใช้งานมาแนบ จากนั้นกด “อัปโหลด”


การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

3.4 ข้อมูลผู้ใช้งานที่กรอกใน ไฟล์ .CSV จะมาปรากฏในหน้าข้อมูลผู้ใช้งาน 


การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

4. สำหรับการเพิ่มผู้ใช้งานแบบที่ละราย กดที่ปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้”


การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่4.1 จะปรากฏหน้าสร้างชื่อผู้ใช้ใหม่ ให้ กรอก ชื่อ – นามสกุล และ ชื่ออีเมล์  จากนั้น กดสร้าง ( ในตัวอย่างข้างต้น อีเมลที่สร้างใหม่นี้ มีชื่อ-นามสกุลว่า test2 demo และใช้ชื่ออีเมล์ว่า test2@webworker.com )


การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่4.2 หลังจากกดสร้างชื่อผู้ใช้งานแล้ว จะปรากฏตามรูปด้านบน จากนั้นกดปิด เป็นการเสร็จขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งาน