การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งาน


การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งาน

1. เข้าไปที่เมนู "ผู้ใช้งาน"


การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งาน

2. เลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้ว คลิกที่ไอคอน "เปลี่ยนชื่อผู้ใช้"


การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งาน

3. กรอกชื่อที่ต้องการจะเปลี่ยน เสร็จแล้วกด "เปลี่ยนชื่อ"


การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งาน

2. จากนั้น ให้กด “ดำเนินการต่อ”

เสร็จสิ้น การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน