การส่งเมล์หาผู้ใช้งาน


การส่งเมล์หาผู้ใช้งาน

หาก admin ต้องการส่งอีเมล หา USER แต่จำชื่อผู้ใช้งานไมได้ ให้เลือกวิธีดังกล่าวตามรูป จากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพื่อให้เลือกเบราวเซอร์หรือช่องทางการ ส่งอีเมล หลังจากกดเลือกแล้วเบราวเซอร์นั้นจะปรากฏขึ้น