การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน


การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน

1. เลือกที่รายการ “ตัวกรอง” ตามรูปด้านบน


การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน2. กดที่ปุ่มสามเหลี่ยม ตามรูปด้านบน


การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน

3. เลือกรายการ “ผู้ถูกระงับการใช้งาน”


การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน4. กดเลือกรายการที่ต้องการกู้คืน ในที่นี้เลือกชื่อ “test2 demo”


การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน

4. กดเลือกตามรูปด้านบน เพื่อกู้คืนผู้ใช้งาน


การกู้ผู้ถูกระงับการใช้งาน

5. การกู้คืนสำเร็จจะเป็นดังรูปด้านบน