การระงับผู้ใช้งานการระงับผู้ใช้งาน

1. ชี้ที่ชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการจะระงับการใช้งาน จากนั้นกดคลิก "เพิมเติม"

 


 

การระงับผู้ใช้งาน

2. คลิก "ระงับผู้ใช้"


 

การระงับผู้ใช้งาน

3. คลิก "ระงับ"