การเพิ่ม Admin


การเพิ่ม Admin

1. กดเลือกที่เมนู “บทบาทของผู้ดูแลระบบ”


 

การเพิ่ม Admin

2. สามารถให้สิทธิ์หรือเลือกบทบาทหน้าที่ได้ ดังนี้

  • การดูแลระบบระดับสูง สามารถจัดการเปลี่ยนแปลงและดูแลระบบได้ทุกส่วนของข้อมูลในองค์กร
  • ผู้ดูแลกลุ่ม สามารถดูโปรไฟล์ผู้ใช้งาน, โครงสร้างขององค์กร, สร้างกลุ่มใหม่, จัดการสมาชิกกลุ่ม และจัดการเพิ่ม ลบ ข้อมูลของกลุ่ม
  • ผู้ดูแลระบบจัดการผู้ใช้ สามารถอ่าน อัปเดต หรือลบ ข้อมูลของผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น
  • ผู้ดูแลระบบฝ่ายช่วยเหลือ สามารถจัดการปัญหาการที่ต้องเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ และสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้
  • ผู้ดูแลระบบของบริการ สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบริการและสิทธิ์ในใช้งาน

ในตัวอย่างนี้เลือก “การดูแลระบบระดับสูง” หลังจากเลือกแล้ว ให้กด “มอบหมายเป็นผู้ดูแลระบบ”


 

การเพิ่ม Admin

3. คลิก "มอบหมายบทบาท"


 

การเพิ่ม Admin


การเพิ่ม Admin

4. ค้นหาชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการตั้งให้เป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อเจอแล้ว ให้ทำการ คลิก ไปที่ชื่อผู้ใช้งานนั้น

5. ขั้นตอนสุดท้ายให้คลิก "มอบหมายบทบาท"