การเพิ่ม Admin


การเพิ่ม Admin1. กดเลือกที่เมนู “ผู้ใช้งาน”


การเพิ่ม Admin

2. กดเลือกรายชื่อที่ต้องการเพิ่มให้เป็น Admin (ในที่นี้เลือก 2 demo)


การเพิ่ม Admin3. จะปรากฏเป็นข้อมูลของผู้ที่เราเลือกจะให้เป็น  Admin


การเพิ่ม Admin4. เลื่อนลงมา กดเลือก “แสดงเพิ่มเติม”


การเพิ่ม Admin5. กดเลือก “0 บทบาทและสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ”


การเพิ่ม Admin6. จะปรากฏเป็นรูปดังกล่าว ให้กดที่ “จัดการบทบาท”


การเพิ่ม Admin

7. สามารถให้สิทธิ์หรือเลือกบทบาทหน้าที่ได้ ดังนี้

  • การดูแลระบบระดับสูง สามารถจัดการเปลี่ยนแปลงและดูแลระบบได้ทุกส่วนของข้อมูลในองค์กร
  • ผู้ดูแลกลุ่ม สามารถดูโปรไฟล์ผู้ใช้งาน, โครงสร้างขององค์กร, สร้างกลุ่มใหม่, จัดการสมาชิกกลุ่ม และจัดการเพิ่ม ลบ ข้อมูลของกลุ่ม
  • ผู้ดูแลระบบจัดการผู้ใช้ สามารถอ่าน อัปเดต หรือลบ ข้อมูลของผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น
  • ผู้ดูแลระบบฝ่ายช่วยเหลือ สามารถจัดการปัญหาการที่ต้องเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ และสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้
  • ผู้ดูแลระบบของบริการ สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบริการและสิทธิ์ในใช้งาน

ในตัวอย่างนี้เลือก “การดูแลระบบระดับสูง” หลังจากเลือกแล้ว ให้กด “อัปเดตบทบาท”


การเพิ่ม Admin8. ผู้ที่ถูกเลือกให้เป็น Admin ก็จะได้รับสิทธิ์ตามที่เรากำหนดให้  หากต้องการดูสิทธิ์หรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถกดเลือกที่ด้านขวามือ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน