การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

1. เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วจะปรากฏตามรูปด้านบน ให้กด “New”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน2. จะปรากฏหน้า New Profile ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานที่ช่อง Profile Name (ตัวอย่างจะใช้ชื่อ “Support”) จากนั้นให้กด “OK”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

3. จากนั้นจะปรากฏหน้า Add Account ให้กดที่ช่อง “Manual setup or additional server types” จากนั้นกด “Next”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

4. หน้าต่อมาให้กดที่ “POP of IMAP” จากนั้นกด “Next”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

5. จะปรากฏหน้าต่าง POP and IMAP Account Settings ให้ กรอกข้อมูลที่ช่องว่างทุกช่อง  ในตัวอย่างนี้ จะใช้ชื่อ “Support”

Your Name : ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

Email Address : ใส่ชื่ออีเมลของคุณ

Account Type : IMAP

Incoming mail server : "imap.mailmaster.co.th"

Outgoing mail server : "smtp.mailmaster.co.th"

User Name : ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

Password : ใส่รหัสผ่านสำรับเข้าใช้งาน

    หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดที่ “More Settings..”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

6. จะมีหน้าต่าง Internet Email Setting ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเมนู “Outgoing Server” ให้กดที่ “My outgoing server” ตามรูปตัวอย่าง จากนั้นกดที่เมนู “Advanced


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

7. เมื่อกดที่เมนู Advanced แล้วให้ใส่ค่า Port

Incoming server :  993  SSL

Outgoing server  : 587  TLS

เมื่อใส่ค่าตามตัวอย่างเรียบร้อยแล้วให้กด “OK”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

8. จะกลับมาที่หน้า POP and IMAP Account Settings ให้กด “Next”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

9. จะมีหน้า Test Account Settings ปรากฏขึ้นมาเป็นการรีเช็ครหัสผ่านให้อีกครั้งว่ากรอกรหัสอีเมลถูกหรือผิด หากผิดจะขึ้นสัญลักษณ์ แต่ถ้าหากกรอกรหัสอีเมลถูกจะเป็นดังรูปตัวอย่าง ให้กด “Close”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

10. จากนั้นให้กด “Finish”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

11. จะกลับมาที่หน้าแรก ในช่อง Profile Name จะปรากฏชื่อของผู้ใช้งานที่ได้กรอกไป ในหน้า POP and IMAP Account Settings  จากนั้นให้กด “OK”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

12. จะปรากฏหน้าอีเมลทำการเพิ่มบัญชีไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน