การสร้างอีเมล


การสร้างอีเมล

1. กดที่ปุ่ม “New Email”


การสร้างอีเมล

3. จะปรากฏหน้าต่าง Message

  • ใส่อีเมลของผู้รับ
  • ใส่ชื่อเรื่องอีเมล
  • เขียนเนื้อความในอีเมล จากนั้น ให้กด “Send” เพื่อส่งอีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน