การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

1. กดที่ปุ่ม “New Email”


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

2. กดที่ “Attach File” เลือก “Browse This Pc” 


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

3. จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด “Insert”


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

4. ไฟล์จะมาปรากฏที่ หน้าต่าง “Message” ตามรูปตัวอย่าง กดที่ “Send” เพื่อส่งอีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน