ส่งอีเมลแบบ Reply to All


ส่งอีเมลแบบ Reply to All

1. เลือกอีเมลที่จะตอบกลับ จากนั้นกดที่ปุ่ม "Reply All"


ส่งอีเมลแบบ Reply to All

2. หลังจากที่กด ปุ่ม Reply All แล้วจะเห็นว่าในช่อง Subject: ก็จะมีคำว่า RE…แสดงหน้าชื่อเรื่องเก่าที่ส่งมาด้วย การตอบกลับไปนี้จะเป็นการส่งอีเมล์กลับไปหาทุกคนที่มีรายชื่ออีเมล์อยู่ในช่อง To… และในช่อง Cc… โดยมีเนื้อความเดิม และเนื้อความใหม่ที่เราเพิ่มลงไป เมื่อพิมพ์เนื้อความใหม่ เพื่อส่งอีเมลตอบกลับ และกดปุ่ม “Send” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน