การบันทึกรายชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อใหม่


การบันทึกรายชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อใหม่

1. กดเลือกอีเมลที่ต้องการจะบันทึกรายชื่อ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ชื่ออีเมล และจะมีหน้าต่างปรากฏเพื่อให้เปลี่ยนชื่อและแก้ไขข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ให้กด “Edit”


การบันทึกรายชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อใหม่

2.แก้ไขชื่อที่ช่อง “Name” จะมีหน้าต่าง Check Full Name ปรากฏเพื่อให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ หากกรอกเรียบร้อยแล้ว กด “OK” หากต้องการใส่ข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติม สามารถกดที่  การบันทึกรายชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อใหม่ หน้าเมนูต่างๆ เช่น work, Phone, Address เป็นต้น หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด “Save” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน