แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2007


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2007เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 จะปรากฏตามรูปด้านบน

  1. แถบเครื่องมือและเครื่องมือต่างๆ ของอีเมล
  2. แถบเมนูของอีเมล
  3. เมนูลัด ของอีเมล