การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

1. ไปที่แถบเมนู "Tools" เลือก “Account Settings”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

2. จะปรากฏหน้าต่าง Account Settingsให้กด New” ตามรูปด้านบน


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

3. ติ้กถูกที่ Manually configure server settings or additional server type” แล้วกด  “Next”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

4. เลือก Internet E-mail” แล้วกด Next”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

5. จะปรากฏหน้าต่าง Internet E-mail Settings ตามรูป ให้กรอกข้อมูลในช่องสีขาวทั้งหมด 

- User Information  
1. ให้กรอกชื่อผู้ใช้งาน  
2. ให้กรอกอีเมลผู้ใช้งาน

- Server Information
1. กดเลือกชนิดบัญชีผู้ใช้ เป็น "IMAP"  
2. เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้กรอก  "imap.mailmaster.co.th"
3. เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก ให้กรอก "smtp.mailmaster.co.th"

- Logon Information
1. กรอก"อีเมล"ผู้ใช้งาน  
2. กรอก"รหัสผ่าน"สำหรับเข้าใช้งาน

หลังจากกรอกเสร็จ ให้กดเลือกที่ "More Settings.."


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

6. จะปรากฏหน้าต่างเพิ่ม ให้กดเลือก "Outgoing Servers" ที่แถบเมนู ให้กดติ๊กเลือกที่ "My  Outgoing Servers (SMTP)...." ตามรูปตัวอย่าง จากนั้นให้กดที่ "Advance" แถบเมนูด้านบน 


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

7. หลังจากกดที่ " Advance " แถบเมนุแล้ว ให้กรอกตามที่ขีดเส้นสีแดง จากนั้นกด "OK"


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

8. จะกลับมาที่หน้าต่าง Internet E-mail Settings ให้กดที่ “Next”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

9. จะปรากฏหน้าดังกล่าว ให้เลือก "Finish"


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

10. จะกลับมาที่หน้าต่าง Account Settings จะเห็นว่า อีเมลที่ได้ทำการกรอกไปในขั้นตอนข้างต้น ได้ปรากฏที่หน้าต่างดังกล่าวด้านบนแล้ว จากนั้นให้กด "Close" เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน