การตกแต่งอีเมล


การตกแต่งอีเมล

1. กดที่ปุ่ม “New”


การตกแต่งอีเมล

2. จะมีหน้าต่าง Message ปรากฏขึ้นมา กดที่แถบเครื่องมือ Options เลือกที่ “Page Color” กดเลือกสีตามที่ต้องการ


การตกแต่งอีเมล

3. จัดรูปแบบข้อความด้วยคำสั่งต่างๆบนแถบเครื่องมือ Format Text


การตกแต่งอีเมล

4. การแทรกออบเจ็คอื่นๆ เช่น WordArt, SmartArt จากแถบเครื่องมือ Insert