การกู้คืนอีเมล


การกู้คืนอีเมล

1. เข้าไปที่ Trash กดเลือกอีเมลที่ต้องการกู้คืน จากนั้นคลิกขวาแล้วจะปรากฏเมนูตามรูปตัวอย่าง กดที่ “Move To Folder…”    


การกู้คืนอีเมล

2. จะมีเมนูย่อยให้เลือก  ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะย้ายไปไว้ที่ใด จากนั้นกด “OK”