การบันทึกอีเมลฉบับร่าง (Drafts)


การบันทึกอีเมลฉบับร่าง (Drafts)

1. หากต้องการที่จะบันทึกอีเมลเพื่อเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเขียนเพิ่มเติมและส่งอีเมลวันหลัง ให้กดที่ “Save”


การบันทึกอีเมลฉบับร่าง (Drafts)

2. จากนั้นอีเมลที่บันทึกเอาไว้จะอยู่ที่โฟลเดอร์ “Drafts” หากต้องการเข้าไปเขียนอีเมลให้เสร็จ ให้กดดับเบิ้ลคลิกที่อีเมลแล้วหน้าต่างการเขียนจดหมายจะปรากฏอีกครั้ง ตามรูปตัวอย่าง