วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive


วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive

1. คลิกที่เมนู “File” เลือก “Archive”


วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive

2. จะมีหน้าต่าง Archive ปรากฏขึ้นมา

- ให้เลือกที่ “Archive this folder and all subfolder”  

- เลือกโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ที่ต้องการ Archive mail หรือเลือกทั้งหมดกดที่ “Inbox” 

- Archive items older than 8/12/2559 archive

- เลือกที่เก็บ archive โดยระบุโฟลเดอร์ปลายทาง กดที่ “Browse”


วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive

3. ตั้งชื่อไฟล์ตามที่ต้องการหรือชื่อเดิมคือ archive ตามรูปตัวอย่าง เมื่อตั้งชื่อตามต้องการแล้วให้คลิก “OK”


วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive

4. คลิกปุ่ม “OK” เพื่อบันทึกข้อมูลและออกจากหน้าต่าง Archive


วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive

5. เมื่อกลับไปที่หน้าจอหลักของโปรแกรม Microsoft Outlook จะเห็นโฟลเดอร์ Archive  ปรากฏอยู่ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน