การ Block email


การ Block email

คลิกขวาอีเมลที่ต้องการบล็อก จากนั้นเลือกที่ “Junk E-mail” และกดที่ “Add Sender to Block Sender List” อีเมลนี้ก็จะถูกบล็อก เสร็จสิ้นขั้นตอน