การบันทึกรายชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อใหม่


การบันทึกรายชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อใหม่

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่ออีเมล และจะมีหน้าต่างปรากฏเพื่อให้เปลี่ยนชื่อและแก้ไขข้อมูลอื่นๆ 


การบันทึกรายชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อใหม่

2. แก้ไขชื่อที่ช่อง “Display Name” ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ หากกรอเรียบร้อยแล้ว กด “OK” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน