การ SYNC ข้อมูล SEND & RECEIVE ของ OUTLOOK กับ SERVER


การ SYNC ข้อมูล SEND & RECEIVE ของ OUTLOOK กับ SERVER

1. กดที่เมนู “Send/Receive” เลือกที่ “Send/Receive Settings” จากนั้นเลือกที่ “Defind send/receive Groups”


การ SYNC ข้อมูล SEND & RECEIVE ของ OUTLOOK กับ SERVER

2. ภายใต้หัวข้อ Setting for group “All Accounts”

- Include this group in send/receive (F9). (กด F9 เพื่อสั่งให้ outlook sync อีเมล)

- Schedule an automatic send/recive every 30 minutes. (sync อีเมลอัตโนมัติ ทุกๆ 30 นาที)

หมายเหตุ ** ผู้ใช้ไม่ควรปรับให้ต่ำกว่า 5 นาที เพราะอาจจะมีผลทำให้โปรแกรมทำงานหนักเกินไป

- Perform an automatic send/receive when exiting. (เมื่อมีอีเมลเข้ามาใหม่จะทำการซิงค์อีเมลอัตโนมัติ)

เลือกตามภาพด้านบน (หรือตามต้องการ) แล้วกด “OK” เสร็จสิ้นขั้นตอน