ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์


ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์

1. ไปที่ “Tools” เลือกเมนู “Options..”


ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์

2. จากนั้นจะปรากฏ หน้า Options ไปที่เมนู “Calendar Options..”


ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์

3. หน้า Calendar Option จะปรากฏ ให้กดเลือก “Show week number in the Month View and Date Navigator” ที่หมายเลข 1 จากนั้น กด “OK”


ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์

4. ผลลัพธ์จะปรากฏดังภาพ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน