เปลี่ยนการนัดหมาย


เปลี่ยนการนัดหมาย

ให้ดับเบิ้ลคลิกรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบนปฏิทินของคุณ ตามหมายเลข 1 จากนั้นหน้าต่าง Appointment จะปรากฏ ให้แก้ไขรายการที่ต้องการ ตามหมายเลข 2 จากนั้นกด “Save & Close” รายการที่ถูกแก้ไขจะไปปรากฏอยู่บนปฏิทินของคุณ เสร็จสิ้นขั้นตอน