เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน


เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน

1. ที่หน้าปฏิทิน กดคลิกขวาที่พื้นที่ว่าง จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมา ให้เลือก “Color” จากนั้นจะมีสีต่างๆให้เลือก

(รูปตัวอย่าง เลือก “สีส้ม”)


เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน

2. หลังจากกดเลือกแล้ว จากสีชมพูก็จะกลายเป็นสีส้มทันที

หมายเหตุ   สีที่ถูกเลือกจะถูกนำไปใช้กับ มุมมองของสัปดาห์และวันหยุดต่างๆ ส่วนเดือนจะใช้สีพื้นหลังของระบบซึ่งได้แก่สีเทาหรือสีขาว