วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ


วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ

วิธีที่ 1 กดคลิกขวาที่ชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นกดที่ “Edit Contact” จะปรากฏตามรูปที่ 2


วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ

2. หลังจากกด Edit Contact จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ (ตามรูปที่ปรากฏ) หลังจากแก้ไข หรือ เพิ่มข้อมูลแล้ว ให้กด “Save”


วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ

วิธีที่ 2 กดที่ “Edit” ทางด้านขวามือสุด จะปรากฏตามรูปที่ 4


วิธีแก้ไขรายชื่อที่ติดต่อ

4. หลังจากกด Edit จะเป็นดังรูปตัวอย่าง ให้แก้ไขข้อมูลต่างๆของผู้ติดต่อ หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด “Save” เสร็จสิ้นขั้นตอน